Путівник мовою програмування Python

Як створювався електронний підручник pythonguide.pp.ua

Навчальні ресурси

Веб-сайти

Онлайн-курси з програмування

Книги

 • Al Sweigart. Automate the Boring Stuff with Python. Practical programming for total beginners [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.automatetheboringstuff.com.

 • Bill Lubanovic. Introducing Python: Modern Computing in Simple Packages. Gravenstein Highway North, Sebastopol: O’Reilly Media, Inc.

 • Eric Matthes. Python Crash Course: A Hands-On, Project-Based Introduction to Programming. San Francisco: No Starch Press.

Інструменти та засоби

Мова розмітки

Приклад використання Asciidoc

Онлайн-редактор AsciiDocLIVE

Перетворення у HTML, DocBook, PDF, ePub

Налаштування середовища

Крок 1

Встановлення Ruby у Windows

Встановлення Ruby у Linux (Ubuntu)

У термінальному вікні (Ctrl+Alt+T) виконати команди додавання репозиторія у систему:

$ sudo apt-add-repository ppa:brightbox/ruby-ng
$ sudo apt update

Установка Ruby із доданого репозиторія:

$ sudo apt install ruby2.5 ruby2.5-dev

Крок 2

Встановлення Asciidoctor

gem install asciidoctor

Крок 3

Використання Asciidoctor

.adoc - формат файлів Asciidoc

Перетворення файлу readme.adoc у readme.html

asciidoctor readme.adoc

Створення презентацій

Пакунок Ruby asciidoctor-revealjs дозволяє із документів AsciiDoc створювати презентації у форматі HTML5

reveal.js - фреймворк для створення презентацій за допомогою HTML.

Підсвічування коду

Бібліотека

def start():
	while True:
	  row = input('Enter a string ("escape" - quit the program): ')
	  if row == 'escape':
	    break
	  row_low = row.lower()
	  is_palindrome = True
	  if row_low != row_low[::-1]:
	    is_palindrome = False
	  if is_palindrome:
	    print(row, 'is a palindrome')
	  else:
	    print(row, 'is not a palindrome')

if __name__ == '__main__':
  start()

Робота із зображеннями

Графічні редактори

IrfanView

FastStone Capture

Easy Gif Animator

Публікація підручника в Інтернеті

Адреса сайту

Додаток до підручника

Статистика

Дякую за увагу!